Floor guide

B1F

B1F World Repair shop Tokyo ramen TAISEIKEN Kaldi Coffee Farm kinka Maruyama garden Lupicia Shonan fresh fish fish newly Shonan fresh fish fish newly sandaimokumozo gyoko gyoko gyoko Kanda Someya amaike aena Morita garden Imai Tofu Delisara kitchen Side dish village Wako Village of jushitokokoshian / steamed rice tokoansanko CSC PASTA guryukku mitoshoppunichinan The north earth Ariyama fruits and vegetables Excellent cake Hiyoko Takeda ham Asakusa Umezono FUJIYA Two trees Flo Prestige GINZA Cozy Corner Stone kiln bread studio sun Mary Rice ball specialized course Hokkaido delicacy shop
Icon explanation
PAGE TOP